Διευθυντές

Η Ανώτερη Σχολή Θεάτρου "Μαίρη Βογιατζή-Τράγκα" είναι συνέχεια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού ωδείου "Μανώλη Καλομοίρη", η οποία ιδρύθηκε το 1926 με Διευθύντρια τη Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ 1926 | ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927-1928 | Σελ. 36


ΑΡΘΡΟΝ 1ον
Συνιστάται σχολή θεάτρου υπό την επωνυμίαν «Δραματική σχολή Εθνικού Ωδείου». Σκοπός της σχολής είναι ή επαγγελματική μόρφωσις νέων ηθοποιών και ή εκ τούτων και μόνων ίδρυσις προτύπου θεάτρου.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον
«Η Δραμ. Σχολή του Εθν. Ωδείου» είναι οργανισμός ανεξάρτητος διευθυνόμενος υπό ειδικού διευθυντού, εν συνεργασία μετά τού Καλλιτεχνικού Διευθυντού Εθνικού Ωδείου, διέπεται δε υπό τού παρόντος οργανισμού τηρούμενων και των γενικών διατάξεων τού κανονισμού τού Έθν. Ωδείου.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Η Διεύθυνσις της σχολής ανατίθεται εις την Καν Μ. Κοτοπούλη, ή όποια και μετά την αποχωρησίν της παραμένει επίτιμος διευθύντρια με το δικαίωμα του καθορισμού της εις το μέλλον εκλογής τού διευθυντού.

ΦΕΚ 44/7 Φεβρουαρίου 1959.

Εγκρίνομεν την επαναλειτουργίαν της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Ωδείου υπό την καλλιτεχνικήν Διεύθυνσιν του Διπλωματούχου αυτής Αθανασίου Τράγκα.

Μετά τον τραγικό θάνατό του το 1983, αναλαμβάνει, η καθηγήτρια της Δραματικής του Εθνικού Ωδείου, Μαίρη Βογιατζή-Τράγκα, επίσης Διπλωματούχως αυτής, με 20ετή εμπειρία διδασκαλίας. Λόγω αλλαγής του νόμου η Σχολή μετονομάζεται (ΦΕΚ 127/1981 | Άρθρο 9).

Από το 2013 συνεχίζουν το έργους τους η κόρη τους, απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Ωδείου, Χριστίνα Τράγκα ως Διευθύντρια Σπουδών, και ο εγγόνος τους Θάνος Περιστέρης, ηθοποιός-σκηνοθέτης-θεατρόλογος ως καθηγητής.

Εγκεκριμένη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως Καθηγήτρια και Διευθύντρια της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Μαίρης Βογιατζή Τράγκα.

Θα αποχαιρετήσουμε την αγαπημένη μας Μαίρη Βογιατζή-Τράγκα..

Διευθύντρια από το 1983 έως το 2013, συνέχισε μια παράδοση χρόνων που της άφησε ο Δάσκαλός της, με απόλυτη επιτυχία, φροντίδα, αγάπη και σεβασμό σε αυτή και στους Σπουδαστές της.

Ο Θάνος Τράγκας είναι μια υψηλής στάθμης προσωπικότητα του σύγχρονου Θεάτρου μας, που δουλεύοντας ασταμάτητα έξω από τους προβολείς της δημοσιότητας, ελεύθερος καλλιτέχνης όπως εξ άλλου και άνθρωπος...

Social Networks

Τηλέφωνο-Διεύνθυση

"Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης
Μαίρης Βογιατζή Τράγκα - Ε.Π.Κ.Ε."
Μπουμπουλίνας και Δεληγιάννη 19,
τκ. 106 82 ,
Αρχαιολογικό Μουσείο - Κέντρο - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 82 31 790
Κινητό: 698 05 88 063 (what'up)