Αιτήσεις: Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023

 

Λάβετε μέρος στις εισαγωγικές Εξετάσεις της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Τράγκα με 4 βήματα:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής [PDF]
 2. Φωτογραφήστε/Σκανάρετε την ταυτότητά σας, μποστά/πίσω.
 3. Φωτογραφήστε/Σκανάρετε  το απολυτήριο Λυκείου
 4. Επισυνάψτε τα τρία παραπάνω έγγραφα και στείλτε τα στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καλή σας επιτυχία!

 • Παρακάτω στο άρθρο αυτό θα βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Αν ψάχνετε εντατική προετοιμασία η Σχολή μας παρέχει 3 εβδομάδες τον Σεπτέμβρη, ενημερωθείτε εδώ.
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις εδώ.
 • Γενικές Πληροφορίες για την Σχολή μας, ωράριο, δίδακτρα εδώ

 

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την συμμετοχή των Υποψηφίων Σπουδαστών στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για το 2023. Η πρώτη κατά σειρά ανακοίνωση  αφορά όσους έχουν Απολυτήριο Λυκείου η δεύτερη κατά σειρά, όσους δεν έχουν. [1. PDF 2. PDF ]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Αθήνα, 27/06/2023
Α. Π.: 305884
 


Προς :
1.    Τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
2.    Υποψήφιες –ιους, Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
σχολ. Έτους 2023-24
για απόφοιτους Λυκείου (Προκήρυξη του ΦΕΚ 4148/Β΄/2023)
Κατόπιν των νομοθετικών ρυθμίσεων που προκύπτουν από το άρθρο 64 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/2018) και μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης των Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολ. έτους 2023-24   (απόφαση   αρ.   300390/23-6-2023,   ΦΕΚ   4148/Β΄/2023),   σας
ενημερώνουμε ότι:

 1. Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των υποψηφίων που είναι απόφοιτοι Λυκείου για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) του ΠΔ 370/1983, προγραμματίζεται να διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2023.
  Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του Ν 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ΠΔ 370/1981). Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής, θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Πέραν των πέντε μελών, θα προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει, χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως, και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού.

 2. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης υποβάλλονται
  α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής [Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.]
  β) στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου [Διεύθυνση Σχολής]
  έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2023.
  Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του ΥΠ.ΠΟ.

 3. Απαραίτητα   δικαιολογητικά   για   συμμετοχή   στις   Εισαγωγικές Εξετάσεις:
  1. Αίτηση (επισυνάπτεται σχέδιο αίτησης), η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, ΑΜΚΑ, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

   Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις είναι κοινό για όλες τις Σχολές και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

  2. Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
   Σημειώνεται ότι οι Σχολές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη ισοτιμίας με ελληνικό απολυτήριο Λυκείου, για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από την αλλοδαπή.

  3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

   Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

   Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
 4. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:
  1. Υποκριτική
   • Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
   • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.
  2. Απαγγελία και Τραγούδι
   • Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
   • Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).
  3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
   Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου).
   Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

   Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 5. Οι Εξετάσεις προγραμματίζεται να διενεργηθούν το διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και 20 Οκτωβρίου 2023. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του Προγράμματος Εξετάσεων κοινοποιείται πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ., προκειμένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ. στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για όσους δε διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (εξαιρετικά ταλέντα του άρθρου 12 του Ν.1158/81) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον Επιτροπής που συστήνεται από το ΥΠ.ΠΟ.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αγγελική Σγούρα


Αθήνα, 27/06/2023
Α. Π.: 305886

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ  

Ανακοίνωση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ»
για τις ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ σχολ. έτους 2023-24
(Προκήρυξη του ΦΕΚ 4148/Β΄/2023)

 1.  Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των «εξαιρετικών ταλέντων» για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) σχολικού έτους 2023-24, υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2023:
  1. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx. Ή
  2. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-7-2023 φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή
  3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τους προαναφερόμενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 και ώρες 09:00-15:00).

 2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ του άρθρου 12 του Ν. 1158/81):
  1. Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  www.culture.gr (στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/ Πληροφορίες για τον Πολίτη - Σύγχρονος Πολιτισμός /Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).
   Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
  2. Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής φοίτησης).

   Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις  Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

  3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  4. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπωνύμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
 3. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι: α.
  1. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής των υποψηφίων).
  2. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων).
  3. Στοιχειώδεις   θεωρητικές   γνώσεις   Ιστορίας   Θεάτρου   και   Λογοτεχνίας (προφορικά).

 4. Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με ανακοίνωση έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2023, η οποία θα αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ. culture.gr (στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη - Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού)

 5. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 6. Πληροφορίες για τις εξετάσεις και τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης αναρτώνται στο site του Υπουργείου (culture.gr Για τον πολίτη / Πληροφορίες για τον Πολίτη - Σύγχρονος Πολιτισμός / Θέατρο και Χορός ).

 7. Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου: 210 - 25.634 (www.n-t.gr ).
  Πληροφορίες  για  τις  εξετάσεις  της  Δραματικής  Σχολής  του  Κρατικού  Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: 2310 - 58.91.04. (www.ntng.gr ).

Συνημμένα: ένα (1) έντυπο αίτησης

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αγγελική Σγούρα

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη